Stichting Demeter

Green Pink & Blue levert producten onder het Demerter-Keurmerk, het hoogst haalbare biologische keurmerk in Europa

Doelstelling van Stichting Demeter:
Demeter versterkt de biodynamische landbouw, door inzet van het Demeter-keurmerk.
Om deze kwaliteit te garanderen wordt een certificeringssysteem onderhouden voor biodynamische boeren en voor verwerkers van hun producten.
De onafhankelijke Demeter voorwaarden Commissie stelt normen op voor Nederland, op basis van de wereldwijd geldende Demeter voorwaarden.
De onafhankelijke Demeter licentie Commissie kent certificaten toe. Alle bedrijven worden op deze voorwaarden gecontroleerd.
De controles worden uitgevoerd door vakbekwame inspecteurs van erkende controle-organisaties op gebied van biologische productie.

Demeter stelt zich ook ten doel consumenten bekend te maken met kwaliteitsproducten uit de biodynamische landbouw, die het Demeter keurmerk dragen.
Demeter realiseert deze doelstelling door het voeren van gerichte Demeter-promotie in samenwerking met licentiehouders. De stichting richt zich hierbij met name op het natuurvoedingscircuit.

Green Pink & Blue betrekt zijn producten van Demeter boerderijen:
Deze zijn gecontroleerd en gecertificeerd biodynamisch (bd). De boeren zijn dagelijks bezig met het verzorgen van de aarde, de planten en het vee, om te zorgen voor lekkere en gezonde Demeter-producten.

Kenmerkend voor de boerderijen waarvan Green Pink & Blue zijn producten van betrekt is:
Ze zijn gecertificeerd biodynamisch (bd)

  1. Ze streven naar een gemengde bedrijfsvoering
  2. Zorg voor bemesting en compostering
  3. Zorg voor levensprocessen
  4. Natuurontwikkeling op het bedrijf
  5. Ontwikkeling van mens en bedrijf
  6. Landbouwkundige ontwikkeling

Green Pink & Blue beoordeelt zijn producten op het Demeter Keurmerk, en moeten dus aan de volgende voorwaarden voldoen.

Wanneer krijgt een product een Demeter-keurmerk:
Alle producten moeten in ieder geval voldoen aan de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd.
Boeren en verwerkers die daarnaast voldoen aan de Demeter-normering en richtlijnen ontvangen na controle een Demeter certificaat en mogen het Demeter-keurmerk voeren.

Wie geeft toestemming voor het voeren van het Demeter-keurmerk die door Green Pink & Blue worden aangeboden?
Stichting Demeter is houder van het keurmerk voor Nederland en Vlaanderen. De Demeter Voorwaarden Commissie stelt normen op voor deze landen op basis van de wereldwijd geldende Demeter standards International. De onafhankelijke Demeter Licentie Commissie kent de certificaten toe op basis van controles.

Hoe kun je een product van Green Pink & Blue controleren op Demeter kwaliteit.
Het product is voorzien van het Demeter-keurmerk op de verpakking en dit is de garantie dat het product daadwerkelijk afkomstig is uit de biodynamische landbouw. De controle wordt uitgevoerd door nationaal erkende controle organisaties die op de bedrijven, naast de biologische kwaliteitseisen tevens de biodynamische kwaliteitseisen controleren .
In Nederland is dat Control Union Certifications.
In Vlaanderen zijn dat Integra en Certisys.

Meer informatie vind je bij Stichting Demeter